Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia:
2021.09.14

Numer postępowania:
ZP.REG.7.2021

Nazwa postępowania:
Dostawa elektrorolek i ich sterowników w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków metodą dwuetapową"

Kategoria:
Dostawy

Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe nr ZP.REG.7.2021

Dostawa elektrorolek i ich sterowników w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków metodą dwuetapową"

Nr referencyjny ZP.REG.7.2021

 

termin składania ofert: 21.09.2021 godz 10:00

 

Ogłoszenie dostępne jest również na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Osoby do kontaktu:

Jakub Mielke
tel.: 52 3950246
e-mail: przetargi@regalux.pl

Aleksandra Jasińska
tel.: 52 3950246
e-mail: przetargi@regalux.pl

Rezultat: