Fundusze Europejskie

 

1. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Aktualnie realizowany projekt to "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową" we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej, działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" podziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Czas trwania projektu:

10.2019 - 10.2022

Wartość projektu:

10 881 038,46 zł

Dofinansowanie projektu:

6 653 634,12 zł

 

2. PROJEKT GRANTOWY

Rozwój potencjału eksportowego firmy Regalux poprzez udział w targach CeMAT (WNG-PBE.02.2018/021) w ramach projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

 

wróć do strony głównej